placeholder

Cơ hội của dệt may TPHCM

Trở thành thành viên chính thức của WTO vào cuối năm 2006, Việt Nam có được vị thế chắc chắn hơn trong cộng đồng thế giới để bảo vệ quyền…

placeholder

Phát triển thương hiệu

Sau khi đã xây dựng được một bản sắc thương hiệu hoàn chỉnh và có chiều sâu, với một hệ thống nhận diện thương hiệu hấp dẫn và phù hợp,…