placeholder

Thành phần hoá học của mía

Thành phần hoá học của mía thay đổi tuỳ theo điều kiện đất đai, phương pháp canh tác, loại, giống mia..v…v… Đường sacaroza: Sacaroza là thành phần quan trọng nhất…

placeholder

Tổng quan ngành dệt may ở TPHCM

Ngành công nghiệp dệt may có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn trước 1975, đây là một ngành khá…

placeholder

Viện kinh tế kỹ thuật dệt may

Sở dĩ có được kết quả phát triển thị trường nội địa như vậy qua các năm gần đây là nhờ vào chiến lược phát triển thị trường nội địa…