placeholder

Nghiên cứu Marketing

Nghiên cứu Marketing sản phẩm kinh doanh : Thị trường tiêu thụ đòi hỏi các công ty phải luôn luôn đánh giá lại các hoạt động lại các đặc điểm,…

placeholder

Kết quả marketing đạt được

  Sau một thời gian ngắn tham gia thị trường máy vi tính, công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thành đã bước đầu thu được một số…

placeholder

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập củng cố và duy trì những cuộc…

placeholder

Mục tiêu Marketing cần đề cập

  Với các yếu tố bên trong, các mục tiêu marketing cần đề cập đến là: Tối đa hoá lợi nhuận hiện hành; Dẫn đầu về thị phần trên thị…