placeholder

Khái niệm thương mại điện tử

Trước khi tìm hiểu khái niệm thương mại điện tử chúng ta cùng phải thống nhất về thuật ngữ Thương mại. Thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng…

placeholder

Truyền thông trực tiếp

  Bản chất truyền thông/ marketing trực tiếp: Hầu hết các công ty đều dựa chủ yếu vào quảng cáo, kích thích tiêu thụ và bán hàng trực tiếp để…