placeholder

Giao tiếp cá nhân và thương hiệu

  Những nhà quản lý trẻ thường rất giàu nhiệt huyết và óc sáng tạo, họ biết khai thác thế mạnh của mình nên uy tín thương hiệu được nâng…

placeholder

Thành phần hoá học của mía

Thành phần hoá học của mía thay đổi tuỳ theo điều kiện đất đai, phương pháp canh tác, loại, giống mia..v…v… Đường sacaroza: Sacaroza là thành phần quan trọng nhất…

placeholder

Tổng quan ngành dệt may ở TPHCM

Ngành công nghiệp dệt may có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn trước 1975, đây là một ngành khá…