Biện pháp thực hiện chiến lược của dệt may Vinatex

Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dệt may phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế. Hỗ trợ nâng cấp các trung tâm giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may hỗ trợ cho các doanh nghiệp dệt may thuộc các thành phần kinh tế. Thực hiện đầu tư chuyển giao công nghệ may tiên tiến đáp ứng mục tiêu sản xuất ra sản phẩm may mặc đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và hiệu quả về năng suất sản xuất. Góp phần cung cấp nguồn hàng đạt chất lượng với số lượng lớn nhằm chiếm lĩnh thị trường. Công nghệ sản xuất hàng may mặc phải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, sản phẩm may mặc có chất lượng thân thiện với môi trường không gây tác hại đến môi trường và sức khỏe của người sử dụng.

Đối với người lao động cần được quan tâm để không ngừng nâng cao tay nghề, đẩy mạnh hoạt động đào tạo công nhân lành nghề trong từng lĩnh vực trong dây chuyền sản xuất; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nội dung chiến lược: Đây là phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội đối với công ty trong việc phát triển và mở rộng thị trường. Chiến lược này kết hợp các yếu tố. Theo chiến lược này Vinatex thực hiện đầu tư vào các dự án phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp nguồn nguyên phụ liệu cho ngành may mặc và đầu tư công nghệ may tiên tiến kết hợp với qui mô sản xuất lớn để tạo ra sản phẩm có chất lượng.

Chiến lược đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ nhằm chủ động trong nguồn cung nguyên phụ liệu. Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất.