Mệnh giá mua cổ phiếu ở TPHCM

Việc mua cổ phiếu tồn tại trên thị trường chứng khoán đang là một đề tài hot và hứa hẹn sẽ tiếp tục biến động tiền tệ và lưu chuyển giá trị cổ phiếu dựa trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam hay ngoài nước. Chính là từ sự lưu động dòng tiền tạo nên nền kinh tế phát triển và vươn lên hội nhập thị trường quốc tế. Trong đó, các nhà đầu tư đều có mong muốn nhận được một khoản thu nhập lớn, phải trải qua sự đo lường kỹ lưỡng và nghiên cứu tìm hiểu tình hình cổ phiếu. Vì vậy, để đầu tư thành công trên sàn chứng khoán cũng không thể thiếu sự tìm biết về mệnh giá cổ phiếu. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật về mệnh giá khi mua cổ phiếu ở TPHCM.

1. Khái niệm mệnh giá? Mệnh giá cổ phiếu?

Mệnh giá chính là giá trị danh nghĩa của một doanh nghiệp hay tổ chức phát hành và quy định giá trị cho chứng khoán và ghi giá trị trên chứng khoán đó. Về cơ bản, đó là giá cả in trên mặt cổ phiếu và các công cụ tài chính. Khi cổ phiếu được các doanh nghiệp hay công ty phát hành lần đầu đều phải tuân theo pháp luật quy định của Việt Nam ấn định với mệnh giá cổ phiếu tối thiểu là 10,000 đồng. Tuy nhiên giá trị đó có thể thay đổi theo sự phát triển và vận hành của doanh nghiệp đó mà điều chỉnh cao hơn hay thấp hơn về mệnh giá.

Mệnh giá cổ phiếu còn được xem là mệnh giá chứng khoán chỉ giá trị danh nghĩa cổ phiếu của doanh nghiệp hay công ty và được xác định bằng tổng số vốn góp (vốn điều lệ) của tổ chức chia cho tổng số cổ phiếu phát hành của công ty đó.

Khái niệm về mệnh giá khi mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

2. Đặc trưng của mệnh giá

Đặc trưng của mệnh giá khi mua cổ phiếu là phải tuân theo điều luật quy định về Chứng khoán:

  • Mệnh giá chứng khoán của Việt Nam nhất định phải giao dịch bằng đơn vị tiền tệ là đồng.
  • Tất cả mọi doanh nghiệp khi chào bán mệnh giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tối thiểu là 10,000 đồng.
  • Đối với trường hợp ngoại lệ, tổ chức chào bán mệnh giá cổ phiếu trên hệ thống sàn giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá quy định thì tổ chức đó được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

>>>>>> Xem thêm: Quyền mua và quyền chuyển nhượng cổ phiếu.

3. Mệnh giá cổ phiếu có ý nghĩa gì?

  • Trong ý nghĩa của mệnh giá cổ phiếu thì nó không thể quyết định và liên quan giá trị thị trường. Bởi vì mệnh giá cổ phiếu là giá trị trên danh nghĩa của chứng khoán của một tổ chức phát hành theo luật quy định, nên trong giai đoạn phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán phải được công bố công khai. Ngoài ra doanh nghiệp đó hứa hẹn không phát hành thêm cổ phiếu nào thấp hơn so với mệnh giá. Việc làm này sẽ đảm bảo tính công bằng trên sàn giao dịch.
  • Các mệnh giá cổ phiếu không có giá trị thực tế nên sẽ không tác động đến việc huy động giá trị thị trường của cổ phiếu đó. 
  • Mệnh giá cổ phiếu sẽ có ý nghĩa quan trọng khi thời điểm doanh nghiệp đó phát hành lần đầu trên sàn chứng khoán. Vào giai đoạn đó, mệnh giá sẽ hiển thị số tiền vốn điều lệ tối thiểu mà công ty đó phải nhận được trên mỗi cổ phiếu.
  • Những mệnh giá thông thường chắc chắn sẽ được sử dụng để ghi sổ sách kế toán của tổ chức. 
  • Đối với luật quy định của ngoài nước, một số quốc gia sẽ cho phép tổ chức đó phát hành cổ phiếu không cần phải có mệnh giá.

Quy định mệnh giá cổ phiếu trên sàn giao dịch

Quy định mệnh giá cổ phiếu trên sàn giao dịch

4. Tầm quan trọng của việc phải có mệnh giá cổ phiếu

Một ví dụ điển hình như có một công ty được thành lập bởi 4 người Minh, Nghi, Quỳnh và Phương với tổng số vốn 10 tỷ, trong đó Minh góp 4 tỷ, Nghi góp 3 tỷ, Quỳnh góp 2 tỷ và Phương góp 1 tỷ. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của mỗi người là 40% – 30% – 20% – 10%. Sau vài năm, Minh muốn bán bớt đi 1 phần cổ phần của bản thân cho Ngọc là 2 tỷ với 20%. 

Một khoảng thời gian sau thì thấy giá trị công ty có lợi, Ngọc muốn bán lại cho Nhi nhưng quá trình chuyển nhượng phức tạp. Vì vậy, nhất quyết họp hội đồng thống nhất và chia tổng vốn 10 tỷ. Chuyển số tiền vốn đó thành 10,000 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu với giá 1 triệu đồng.

Hình minh họa mua cổ phiếu cổ phần công ty

Hình minh họa mua cổ phiếu cổ phần công ty

 Như vậy, cổ phiếu mà Minh sở hữu là 2,000 phiếu (20%), Nghi sở hữu 3,000 phiếu (30%), Quỳnh sở hữu 2,000 phiếu (20%), Phương sở hữu 1,000 phiếu (10%) và Nhi sở hữu 2,000 phiếu (20%). 

Trong trường hợp này cổ phiếu chưa lên sàn chứng khoán nên mệnh giá cổ phiếu có thể đặt theo cá nhân nhưng xem xét rõ thì các cổ phiếu đó không có mệnh giá cụ thể khiến cho giá trị cổ phiếu tăng hay giảm lợi nhuận và giá trị phần góp vốn của các cổ đông bao nhiêu cũng không thể xác định. Vì vậy, theo quy định Việt Nam, mọi mệnh giá mua cổ phiếu phải là 10,000 đồng để xác định được phần vốn góp của từng cổ đông.

Trên đây là các thông tin về kiến thức mệnh giá mua cổ phiếu của chúng tôi. Tìm hiểu cách đăng ký đầu tư cổ phiếu chứng khoán ngay tại đây.