Yếu tố chính trị và hệ thống thông tin dệt may

Yếu tố chính trị và hệ thống thông tin dệt may

Yếu tố chính trị : Tình hình chính trị tại Việt Nam luôn ổn định và bản thân nhà nước Việt Nam cũng nhận thấy ngành dệt may là ngành có lợi thế góp phần đáng kể trong gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong nước (tỷ trọng bình quân 15% – trong giai đoạn 2000-2006).

Chính vì vậy Đảng và Chính Phủ luôn dành những chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Dệt May Việt Nam phát triển. Chính yếu tố ổn định về chính trị cũng là điều kiện thu hút các nhà đầu tư đến với Việt Nam, góp phần đẩy mạnh năng lực cạnh tranh các mặc hàng may mặc trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Hàng loạt các dự án đầu tư của nước ngoài đầu tư vào ngành dệt may của Việt Nam.

Hệ thống thông tin: Hiện tại, Công ty may Nhà Bè vừa đưa vào ứng dụng hệ thống G.PRO một hệ thống quản lý và kiểm soát sản xuất, được thiết kế nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý trong sản xuất và may mặc. Chính hệ thống G.PRO giúp công ty biết chính xác được năng suất lao động của từng công nhân, kiểm soát được số lỗi đã sai trong ngày của từng công đoạn, hỗ trợ cho cán bộ điều hành sản xuất nắm được thật chắc “đường đi” của sản phẩm trên dây chuyền, kiểm soát được chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

Chi phí đầu tư cho hệ thống này khoảng 100.000 USD. Hệ thống G.PRO do công ty G – PRO Technologies (VN), trực thuộc công ty New Parading Technologies Sdn Bhd (NTT – Malaysia) sản xuất. Các Doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động kinh doanh. Thiết lập các trang web thực hiện quảng cáo thương hiệu và cung cấp các thông tin trong ngành. Các thành viên kết nối internet để truy cập thông tin, thực hiện xúc tiến thương mại trên mạng điện tử và đẩy mạnh công tác phát triển thị trường.