Phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam

Được chia làm 3 giai đoạn chủ yếu:

Giai đoạn 1: phát triển các doanh nghiệp sản xuất linh kiện kim loại và linh kiện nhựa cho ngành điện tử gia dụng, dựa trên năng lực sẵn có của các doanh nghiệp đang cung ứng cho công nghiệp xe máy, đồng thời với việc kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất linh kiện trong 2 lĩnh vực này. Giai đoạn này đòi hỏi các chính sách liên kết doanh nghiệp mạnh cũng như các chương trình hỗ trợ hiệu quả từ phía Chính phủ, để các doanh nghiệp cung ứng xe máy ở lĩnh vực kim loại và nhựa có thể nâng cấp sản xuất, chuyển sang cung ứng cho các nhà lắp ráp điện tử gia dụngnhững linh kiện đơn giản, hoặc cung ứng cho các doanh nghiệp FDI cung ứng trong ngành điện tử gia dụng.

Giai đoạn 2: các doanh nghiệp sản xuất linh kiện nhựa và kim loại phát triển công nghệ, cung ứng sản phẩm cho các ngành khác đòi hỏi trình độ cao hơn ngành điện tử gia dụng, như linh kiện nhựa và kim loại cho lắp ráp ô tô. Đồng thời với việc mở rộng theo chiều ngang, giai đoạn này cũng hướng đến mở rộng sản xuất theo chiều sâu trong các doanh nghiệp cung ứng. Mở rộng kinh doanh theo chiều sâu đồng nghĩa với việc mở rộng các qui trình đặc biệt. Các nhà cung cấp linh kiện sẽ bổ sung các hoạt động tạo thêm giá trị gia tăng và có thể nâng giá thành tính trên đơn vị của các linh kiện.

Giai đoạn 3: phát triển các linh kiện nhựa và kim loại kích thước nhỏ, tiêu hao nguyên vật liệu ít với giá trị cao, đồng thời phát triển linh kiện điện tử. Trong đó giai đoạn 3 có thể bắt đầu khi giai đoạn 2 đã phát triển mạnh, nhưng không tuỳ thuộc vào kết quả của giai đoạn 2. Cần phải nhấn mạnh rằng, Việt Nam hiện nay đã xuất khẩu linh kiện điện tử, nhưng lại không có khả năng thay thế nhập khẩu các linh kiện điện tử dùng cho nhu cầu trong nước, bởi các nhà máy xuất khẩu linh kiện điện tử hiện nay ở Việt Nam, như Fujitsu, Foxconn… đang nằm trong sản xuất nội vi của các TĐĐQG hướng đến thị trường toàn cầu. Việc kêu gọi đầu tư vào 2 giai đoạn này cũng tương đối khác nhau. Trong khi giai đoạn 1 đòi hỏi đầu tư nước ngoài không nhiều lắm, thì giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đòi hỏi sự dẫn dắt rất lớn của các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.