placeholder

Khái niệm thương mại điện tử

Trước khi tìm hiểu khái niệm thương mại điện tử chúng ta cùng phải thống nhất về thuật ngữ Thương mại. Thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng…

placeholder

Truyền thông trực tiếp

  Bản chất truyền thông/ marketing trực tiếp: Hầu hết các công ty đều dựa chủ yếu vào quảng cáo, kích thích tiêu thụ và bán hàng trực tiếp để…

placeholder

Khái niệm quản lý thương hiệu

         Xuất phát từ chỗ đang còn tranh cãi về nội hàm của thuật ngữ thương hiệu nên việc quản lý thương hiệu tại Việt Nam cũng có những bất…

placeholder

Bài học cho Việt Nam về PR

  Nhật Bản đã sử dụng các công cụ PR phong phú và linh hoạt để gây được ấn tượng với khách hàng/ công chúng của mình. Học tập từ…