placeholder

Cơ hội của dệt may TPHCM

Trở thành thành viên chính thức của WTO vào cuối năm 2006, Việt Nam có được vị thế chắc chắn hơn trong cộng đồng thế giới để bảo vệ quyền…