placeholder

Chức năng quản lý của PR

Trong chức năng quản lý của mình, PR được coi là có đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng về: doanh nghiệp này là gì, doanh nghiệp…

placeholder

Internet Marketing

  Từ khi xuất hiện Internet, ngành Công nghiệp Quảng cáo đã có những thay đổi vô cùng lớn. Các phương tiện quảng cáo truyền thống như tivi đang ngày…