placeholder

Truyền thông Marketing

Hệ thống truyền thông Marketing của một công ty là một hệ thống tổ chức chặt chẽ trong đó sử dụng phối hợp hài hoà các công cụ truyền thông…

placeholder

Nghiên cứu Marketing

Nghiên cứu Marketing sản phẩm kinh doanh : Thị trường tiêu thụ đòi hỏi các công ty phải luôn luôn đánh giá lại các hoạt động lại các đặc điểm,…

placeholder

Kết quả marketing đạt được

  Sau một thời gian ngắn tham gia thị trường máy vi tính, công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thành đã bước đầu thu được một số…

placeholder

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập củng cố và duy trì những cuộc…