placeholder

Nhu cầu về PR gia tăng

Howard Deam, giáo sư môn PR tại đại học Boston- Mỹ, cho biết:”Tương lai của ngành này chỉ có một con đường, đó là con đường đi lên”. Trong một…

placeholder

Giao tiếp cá nhân và thương hiệu

  Những nhà quản lý trẻ thường rất giàu nhiệt huyết và óc sáng tạo, họ biết khai thác thế mạnh của mình nên uy tín thương hiệu được nâng…

placeholder

Thành phần hoá học của mía

Thành phần hoá học của mía thay đổi tuỳ theo điều kiện đất đai, phương pháp canh tác, loại, giống mia..v…v… Đường sacaroza: Sacaroza là thành phần quan trọng nhất…